CHCI 3D TISKÁRNU komplexní řešení pro Rapid Prototyping

CHCI PROTOTYP stavíme precizní prototypy

PŘÍPADOVÉ STUDIE příklady konkrétních aplikací a přínosů

Hlavní stránka » Řešení » Rapid prototyping/CAD » Koncepční modely

Koncepční modely

3D tiskárny 3D Systems jsou schopny rychle a levně vytvořit koncepční modely jakékoliv složitosti přímo z digitálních dat. Typická součást může být vytištěna již během několika hodin. Koncepční modely jsou rozhodující a nedílnou součástí designérského procesu v jakémkoliv odvětví průmyslu.

  • Vnitřní komunikace - 3D tiskárny umožňují designérským týmům rychle a efektivně zpracovat svůj návrh/řešení, které může být okamžitě posouzeno ostatními členy týmu v rámci jedné společnosti.
  • Komunikace s klienty – funkční reálné prototypy jsou nedílnou součástí při hledání optimální koncepce vyvíjeného produktu a odsouhlasení si prvotních návrhů s klientem.
  • Komunikace na dálku – 3D modely mohou být odeslány klíčovým spolupracovníkům a vykonat tak podstatně větší službu, než vytištěný papír anebo “screen shot“.
  • Rozpoznání problémů v ranné fázi – 3D Systems  součásti snižují náklady na vývoj nového produktu tím, že nabízí rychlou a efektivní pomoc v rozpoznání problému již v jeho ranné fázi.
  • Vhodné řešení -  fyzický model názorně umožňuje členům týmu pochopit v plné míře pro a proti navrhovanému konceptu a tím pádem snáze najít vhodné řešení.
  • Zdokonalování designu – pro svou finanční nenáročnost umožňují 3D tiskárny 3D Systems vytisknout danou součást ve všech fázích jejího vývoje a zhodnotit tak přínos jednotlivých změn v průběhu celého projektu.

 

Řešení

Copyright 2014 Protocom s.r.o.