CHCI 3D TISKÁRNU komplexní řešení pro Rapid Prototyping

CHCI PROTOTYP stavíme precizní prototypy

PŘÍPADOVÉ STUDIE příklady konkrétních aplikací a přínosů

Hlavní stránka » Řešení » Rapid prototyping/CAD » Modely FEM analýzy

Modely FEM analýzy

3D tiskárny ZCorporation jsou neocenitelným nástrojem v rukou výpočtářů, protože se používají pro výrobu plně barevných modelů, které na svém povrchu zaznamenávají průběhy výsledků FEM analýz (např. rozložení napětí a deformací) Takto vyrobené součásti mohou být využity pro zlepšeni spolupráce mezi týmy a mohou napomoci k odhalení konstrukčních vad již v ranné fázi celého vývojového procesu, čímž předcházejí nečekaným vícenákladům a zpožděním.

Problém
Komunikace mezi designéry a výrobci je nezbytná během celého vývojového procesu. Ve fázi hledání optimálního návrhu je velice důležité, aby každý člen týmu dobře rozuměl problému a mohl tak podat cennou zpětnou vazbu.

Řešení

  • Komunikace s klienty – 3D tiskárny ZCorporation jsou schopny rychle a levně vytvořit prototypy přímo z digitálních dat. Plně barevné FEA modely umožňují inženýrům představovat jimi navrhnuté modely přímo zákazníkům.
  • Komunikace na dálku - 3D modely mohou být odeslány klíčovým spolupracovníkům a vykonat tak podstatně větší službu, než vytištěný papír anebo “screen shot“.
  • Rozpoznání problémů v ranné fázi - ZCorporation součásti snižují náklady na vývoj nového produktu tím, že nabízí rychlou a efektivní pomoc v rozpoznání problému již v jeho ranné fázi.
  • Vhodné řešení -  fyzický model názorně umožňuje členům týmu pochopit v plné míře pro a proti navrhovanému konceptu a tím pádem snáze najít vhodné řešení.
  • Tisk plně barevných součástí – 3D tiskárna ZCorporation je jediné zařízení pro Rapid Prototyping, které je schopno vyrobit plně barevné FEA modely.

 

Řešení

Copyright 2014 Protocom s.r.o.